Od 1 października 2020 roku w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

1. Przewodnicząca – Martyna Jakowicz z klasy 3d,
2. Zastępczyni przewodniczącej – Eliza Nowicka z klasy 3c,
3. Członkowie – Amelia Piotrowska z klasy 3b oraz Dawid Szydłowski z klasy 3ag.
4. Rzecznikiem Praw Ucznia została Marta Topór z klasy 3c.

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego są panie: Joanna Szałek oraz Agnieszka Guziak.