ZESPÓŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH nr 3

Rozwijająca się stale baza materialna szkoły i jej wysoka ocena w województwie spowodowały, iż obok istniejącego LPWP, a później SWP, działały w latach 1967-1980 zespolone pod wspólną dyrekcją następujące placówki szkolne:

 

  • Zasadnicza Szkoła Handlowa
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca
  • Liceum Ekonomiczne
  • Liceum Ekonomiczne po II klasie LO
  • Liceum Zawodowe (prac administracyjno – biurowych)

1 IX 1975 nastąpiło połączenie wymienionych szkół w jeden Zespól Szkół Zawodowych nr 3, działający od 31 sierpnia 1980 r.