Samorząd Uczniowski

Październikowa Sesja 22 października 2013

Dnia 02.10.2013r. odbyła się pierwsza powakacyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica. W sesji uczestniczył Prezydent Miasta - Wojciech Murdzek, który w swoim przemówieniu zachęcił młodych radnych do dalszego aktywnego działania, zaproponował nowe sposoby funkcjonowania, a także przedstawił koncepcje nowej siedziby MRMŚ. W kolejnej części spotkania nastąpiło ślubowanie nowych radnych, a następnie przegłosowana została uchwała odnośnie renowacji nowej siedziby MRMŚ.

Z naszej szkoły zostały oddelegowane dwie nowe radne :
Justyna Kawaler kl. Ia
Kornelia Winiarska kl. Ic

[...foto...]

Czerwcowa Sesja 28 czerwca 2013

24 czerwca odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym sesja Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica. Przed wakacyjną przerwą młodzi postanowili podziękować osobom, które podczas ostatniego roku szkolnego w sposób szczególny wspierali ich działania. Podczas sesji podziękowania i kwiaty odebrali prezydent miasta Świdnica pan Wojciech Murdzek, pani Magdalena Wichrowska – Koordynator Sudeckiego Centrum oraz pan Piotr Bober, opiekun młodzieżowej rady. Oprócz tego młodzi radni chcieli podziękować przewodniczącej Rady Miasta pani Joannie Gadzińskiej oraz koordynatorce Sudeckiego Centrum pani Magdzie Klaja, a także pani Bożenie Deptule. Ostatnia sesja przebiegła w miłej atmosferze, a młodzież już nie może doczekać się czasu, gdy spotkają się po wakacjach i zaczną dalszą prace na rzecz naszego miasta. Do prezydium MRMŚ dołączyła kolejna uczennica III Liceum Ogólnokształcącego Alicja Wnuk kl. II D.

[...foto...]

Warsztaty Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica 31 maja 2013

W dniu 29.05.2013r. wolontariusze z Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica w tym dwie nasze uczennice Alicja Wnuk i Magdalena Moczurad pomagały przy organizacji Dnia Dziecka, którego formalnym organizatorem było Sudeckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W tym wydarzeniu wzięło 120 dzieci ze Świdnickich przedszkoli. Dzieciom zapewniono atrakcje i prezenty. Zorganizowano pokaz bajek i zabawy ze Świdnickimi Harcerzami oraz prelekcje na temat mycia zębów zaprezentowały wróżki zębuszki. Wszystko odbywało się w przyjemnej atmosferze, a dzieci wyszły z uśmiechami na twarzy.

[...foto...]

Warsztaty Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica 31 maja 2013

W dniach 23-25.05.2013r. odbyły się wiosenne warsztaty Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica w pensjonacie „Mieszko i Jagienka ” na przełęczy Tąpadła. Z III-go Liceum uczestniczyły dwie radne Alicja Wnuk II D oraz Magdalena Moczurad II E. Wyjazd ten miał na celu zintegrowanie młodzieży , która udziela się w MRMŚ oraz nawiązanie bliższej relacji z przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy Świdnicy Igorem Ratajem. Na szkoleniu młodzi ludzie uczyli się organizować eventy oraz innych potrzebnych informacji na tematy związane z działalnością MRMŚ. Wiele zajęć poświęconych było na budowaniu zaufania i pobudzania kreatywnego myślenia. Skorzystaliśmy również z uroków terenu i drugiego dnia wybraliśmy się na Górę Ślężę. Szkolenie zakończyliśmy pozytywnie nastawieni i pełni energii na dalsze działania. Serdecznie pragniemy podziękować naszym wykładowcom i opiekunom: Marcie Głombowicz, Helenie Chlebickiej, Grzegorzowi Kalinowskiemu, Mateuszowi Grabowskiemu oraz Piotrowi Boberowi naszemu koordynatorowi.

[...foto...]

Wielkie sprzątanie cmentarza ! 11 kwietnia 2013

Dnia 8.04.2013 Radni Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy, członkowie Sudeckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i wolontariusze sprzątali cmentarz znajdujący się przy ewangelicko - augsburdzkim Kościele Pokoju. Grupa osób postanowiła nie tylko zgrabić liście i zebrać gałęzie leżące na grobach, ale także posprzątać śmieci. Wśród odpadów znalazły się takie przedmioty jak: znak drogowy, koło samochodowe, płyty winylowe czy hulajnoga. Wszystkie zostały zapakowane do worków i przygotowane do wywiezienia z terenu cmentarza. Młodzi Radni z chęcią wezmą udział w następnych takich akcjach .

[...foto...] Magdalena Moczurad II E

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy 13 lutego 2013

Dnia 16 Stycznia 2013 roku, odbyła sie kolejna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy. Na spotkaniu tym omawiane byłe tematy takie jak : bezpieczne przechodzenie przez ulicę, czyli gdzie w Świdnicy brakuje przejścia dla pieszych, bądź w jakich miejscach czas na przejście przez drogę jest zbyt krótki. W związku z ta akcją powstanie wydarzenie na portalu społecznościowym Facebook, które pozwoli Świdniczanom zgłosić tak owe niebezpieczne miejsca, w których mogłaby powstać sygnalizacja, bądź przejście dla pieszych. Kolejnym punktem były wybory do Komisji Rewizyjnej. W czasie sesji pojawił sie także pomysł przeprowadzenia ankiet dotyczących tego jak się czujesz w szkole i czego w niej brakuje. Ankiety te zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie.

Alicja Wnuk II D

Wybory do Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy 21 grudnia 2012

17.12.2012r. odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica.

W pierwszej części młodzi radni przedstawili pomysł przywrócenia kajaków na sztucznym zbiorniku w parku centralnym. Następnie zostało przeprowadzone głosowanie, czy młodzi radni chcą się zająć tym pomysłem. W części drugiej, czyli części zamkniętej zostały przeprowadzone wybory do prezydium MRMŚ. Po których do prezydium weszli: Michał Wąż - jako przewodniczący, Kornel Piwowarczyk - jako wice przewodniczący, Sara Gorzelak - jako sekretarz, Magda Moczurad i Anna Gęsikowska jako członkinie prezydium. Została powołana także nowa funkcja Skrypa, którą pełnić będzie Alicja Wnuk.

[...foto...] Łukasz Trzciński

Szkolenie Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy 10 grudnia 2012

W dniach od 30.11.2012r do 2.12.2012r. odbyło się szkolenie dla zainteresowanych członków Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy oraz Kudowskiego Parlamentu Młodzieżowego. Łącznie udział wzięło 20 osób. Szkolenie trwało trzy dni w Świdnickim Ośrodku Sport i Rekreacji.

Celem szkolenia była wymiana się doświadczeniami oraz integracja z członkami KPM, oraz przedyskutowanie problemów MRMŚ i znalezienie rozwiązania na większość z nich.

Główną i najważniejszą częścią szkolenia były zajęcia, które miały na celu przedyskutowanie problemów MRMŚ oraz znalezienie rozwiązania na zaistniałe spory. Jednym z ważniejszych zadań jakie mieliśmy wykonać było przedstawienie w grupach, jak największej liczby pomysłów na Mural, następnie wybranie pięciu najlepszych pomysłów z każdej grupy i w ten oto sposób powstało ok. 20 inspiracji na przedsięwzięcie, które jest naszym tegorocznym priorytetem.

Następnym dość istotnym punktem szkolenia było spotkanie z Prezydentem Miasta Wojciechem Murdzkiem. Mieliśmy wówczas okazję zapytać i uzyskać odpowiedzi na temat Murala, czy innych spraw, które chcieli poruszyć zgromadzeni członkowie Rady. Inne zajęcia były równie ważne jak te, o których wspomniałam wyżej, miały one na celu sprawdzenie siebie, poznanie innych osób, które brały udział w szkoleniu oraz dawały możliwość wykazania się i przedstawienia swojego zdania na temat Rady, czy też innego tematu narzuconego przez prowadzących.

Jako uczestnik szkolenia mogę śmiało stwierdzić, iż uczestnictwo w tych zajęciach dało mi wiele do myślenia, pozwoliło określić swoją rolę w Radzie, a także spojrzeć na pomysły i problemy Rady z innej strony. Dzięki tym zajęciom dowiedziałam się wielu potrzebnych informacji oraz pozwoliło mi to bardziej docenić poczynania moich kolegów i koleżanek, którzy tworzą lepszą przyszłość młodzieży Świdnickiej.

[...foto...] Alicja Wnuk II D

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy 24 listopada 2012

21.11.2012r. obyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Młodzi radni rozmawiali głównie o muralu, który ma powstać. Głosowali na miejsce, gdzie ma on powstać oraz rozmawiali z potencjalnymi artystami, którzy mieli by owy mural wykonać. Omawiane także było szkolenie, które ma mieć miejsce w ten weekend w Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Patrycja Madejczyk II D

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy 4 Października 2012

Dnia 22.10.2012r o godzinie 11.00 odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy .

Sesje rozpoczęło ślubowanie nowych kandydatów na radnych MRMŚ. Od dziś są pełnoprawnymi radnymi MRMŚ .

Jednakże głównym tematem posiedzenia był problem wandalizmu grafficiarskiego w Świdnicy. Na początek przewodniczący Michał Wąż przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił nam murale z całej Polski, które aż zapierały dech w piersiach. Natomiast w drugiej części były zawarte zdjęcia aktów wandalizmu ze Świdnicy : popisane bloki, mury nawet Świdnicka Biblioteka. Przeważnie były to wulgaryzmy lub nazwy klubów.

Na sesji pojawił się Adrian „ISTO” Leszczuk artysta grafficiarz . Podczas posiedzenia, na elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego zawieszono banery, na których zaproszony przez MRMŚ artysta , malował graffiti z napisem „Świdnica”. Napis zostanie przekazany przez MRMŚ Prezydentowi Świdnicy. Podczas sesji zabrał także głos Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy Stanisław Rybak. Nasz koordynator Piotr Bober zabawił się w „wandala” i na atrapie 1 metra kwadratowego miejskiego muru napisał sprejem jakieś bohomazy. Zajęło mu to zaledwie 30s. Następnie przedstawił nam koszty naprawy takiego muru . Naprawa 1 metra kwadratowego wynosi około 40 – 50 zł.

Po dyskusji na temat wandalizmu młodzież jednogłośnie potępiła taką formę. MRMŚ wystąpiła również do władz Miasta o udostępnienie ściany budynku, na którym można by tworzyć legalnie graffiti. Doszliśmy również do wniosku, że Świdnicy przydał by się taki mural poświęcony MRMŚ bądź ogólnie młodzież Świdnickiej oraz aby w naszym mieście powstały warsztaty dla fanów, pasjonatów sztuki jaką jest graffiti.

Została przeprowadzona sonda co ludzie sądzą na temat murali & graffiti.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Px5RteTxLL0

[...foto...]

Młodzieżowa Rada Miejska 24 września 2012

Pierwsze po wakacjach spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej odbyło się w ostatni poniedziałek. Tematem przewodnim sesji było ustalenie planów pracy na nadchodzące miesiące. Młodzi radni zajmować się będą wspieraniem akcji charytatywnych, m.in., na rzecz domów dziecka, schroniska im. Św. Brata Alberta, a także współpracą z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Na pierwszą sesję przybyło wiele nowych osób, które po raz pierwszy uczestniczyły w spotkaniu. Wszyscy przedstawili się, dodając kilka słów na temat swoich zainteresowań. Zostali ciepło przyjęci przez starych radnych, którzy wyjaśnili, na czym polega udział w pracach MRMŚ. Wszyscy zostali zobowiązani do przygotowania na kolejną sesję nowych tematów, ważnych z punktu widzenia młodzieży. Młodzieżową radę miasta przywitał prezydent Wojciech Murdzek, zachęcając do aktywności w pracach na rzecz miasta.

Była to pierwsza sesja w tym roku szkolnym. Kolejne odbywać się będą raz w miesiącu w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33.

Z naszej szkoły do Młodzieżowej Rady Miasta Świnicy dołączył Łukasz Trzciński kl.I E.

[...foto...] Patrycja Madejczyk II D

Azor Punk Rock Festiwal 2012 28 czerwca 2012

Dnia 25.06.2012r. o godzinie 10.30 odbyła się ostatnia już w tym roku szkolnym sesja Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica . Tematem było podsumowanie akcji charytatywnej »Azor Punk Rock Festiwal 2012 na rzecz zwierząt w schroniskach w Dzierżoniowie i Uciechowie . MRMŚ wspólnie z Świebodzickim zespołem ErroR 16.06.2012 zorganizowało koncert charytatywny dla zwierzaków . Na scenie wystąpiły takie zespoły jak : Akcyza , Reszty Nie Trzeba , Zespół Wychowawczy ,ErroR , gwiazdami koncertu były GaGa / Zielone Żabki . Wszystkim uczestnikom bardzo podoba się to wydarzenie i jego cel. Możliwe że Azor Punk Rock Festiwal na stałe zagości do Świdnicy i będzie imprezą cykliczną. Podsumowując całą akcje ! Zostało zebrane 108 kg karmy , 482,62 zł oraz kilkanaście koców. Na zakończenie sesji Przewodniczący MRMŚ »Michał Wąż oraz nasz Koordynator »Piotr Bober podziękowali wszystkim radnym za udaną współpracę w tym roku .

[...foto...]

Forum NGO 18 czerwca 2012

W dniach 29-31 maja w Świdnicy odbywał się Kongres Regionów. Z okazji tego Sudeckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zorganizowało Forum NGO. Wolontariusze z Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy pomagali w tym przedsięwzięciu.

30 maja o godzinie 10.30 Marszałek Dolnego Śląska pan Rafał Jurkowlaniec rozpoczął Forum NGO. Odbyło się wiele naprawdę ciekawych paneli m.in. »Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych»; »Regranting- jak to działa?» , »Ekonomia społeczna » dobre praktyki przykładu przedsiębiorstw społecznych» , »Wizerunek osób niepełnosprawnych w społeczeństwie». Dwa ostatnie wymienione tematy zdaniem osób z MRMŚ były najciekawsze ; dawały dużo do myślenia. 31 maja w godzinach od 18.00-19.30 w Teatrze Miejskim odbyła się wspólna sesja Kongresu Regionów i Forum NGO.

[...foto...] Magdalena Moczurad

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy 24 maja 2012

Dnia 21.05.2012r. o godzinie 10: 00 odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica. Tematy spotkania były dwa: Rewitalizacja Parku Centralnego oraz koncert charytatywny - »Azor Punk rock Festiwal 2012».

Pierwszym tematem, który został poruszony na sesji jest rewitalizacja całego Parku Centralnego. Pan Jaśkowiak przedstawił nam wizualizację »Parku Świateł». W nowym parku miałby się znaleźć m.in.: mały amfiteatr, wieża świateł, ogród doświadczeń, »kosmiczny » plac zabaw oraz muzyczne ławki. Na koniec swojej wypowiedzi pana Jaśkowiaka zostały przedstawione zdjęcia za czasów świetności Parku Centralnego, czyli z lat 70. Następnie koordynator MRZŚ Piotr Bober przedstawił wizualizacje 3d nowego Aquaparku Świdnickiego. W kolejnym wejściu głos zabrała jedna z redaktorek portalu naszaswidnica.pl. Przedstawiła ona pomysł, jakim jest umieszczenie sceny letniej w części parku. Drugim ważnym tematem sesji był koncert charytatywny na rzecz schroniska dla zwierząt w Dzierżoniowie. MRZŚ będzie współorganizatorem tego oto koncertu wraz z zespołem ErroR. Koncert jest planowany na 16.06.2012. Jest to wydarzenie punkrockowe.

[...foto...] Magdalena Moczurad

Uroczysta sesja Rady Miejskiej 16 maja 2012

Dnia 08.05.2012r . delegacja z Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej wzięła udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji ogłoszenia Jana Pawła II patronem miasta Świdnica .

Joanna Gadzińska przewodnicząca Rady Miejskiej rozpoczęła sesje witając przybyłych gości oraz przedstawiając plan sesji . Następnie głos zabrał prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. Na uroczystą sesję przybył również Arcybiskup Celestiono Migliore . W ostatnim wystąpieniu głos zabrał biskup Świdnicy Ignacy Dec. Na zakończenie spotkania była przedstawiona prezentacja o ok. 11 patronach Świdnicy, którą przygotowało Muzeum Dawnego Kupiectwa .

Na wszystkich gości czekał miły poczęstunek w postaci kremówek .

Magdalena Moczurad

Kandydaci do Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy 16 maja 2012

Z naszej szkoły zostały wytypowane trzy nowe osoby do Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy:

1. Madejczyk Patrycja kl. I D
2. Klepuszewska Paulina kl. I E
3. Moczurad Magdalena kl. I E


Kwietniowa sesja Młodzieżowej Rady Miasta 16 maja 2012

Tematem ubiegłej sesji Młodzieżowej Rady Miasta było głównie łączenie szkół ponadgimnazjalnych z gimnazjami. Gośćmi byli: Prezydent Miasta oraz Dyrektor Wydziału Oświaty. Obaj panowie próbowali przekonać młodzież o słuszności tego pomysłu. MRM jest nastawiona sceptycznie do tego pomysłu. Argumentami, które miały nas przekonać były głównie wyższe wyniki egzaminów gimnazjalnych i matur. Natomiast my mówiliśmy o problemach wynikających z dużej różnicy wieku oraz innych obawach związanych z młodszymi kolegami.

Patrycja Madejczyk

25 kwietnia 2012


Sesja Świdnickiej Rady Młodzieżowej 5 marca 2012

Dnia 24.02.2012r. odbyła się sesja Rady Miasta, na której gościła delegacja z Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej. W skład wchodzili dwaj uczniowie z naszej szkoły: Jakub Kochańczyk oraz Aleksander Stefanienko.

Na piątkowej sesji rada miasta uchwaliła oficjalne powstanie Młodzieżowej Rady, która spotykała się przez dwa lata nieformalnie. Lokalna telewizja przeprowadziła wywiad z naszym uczniem:

Aleksandrem Stefanienko na temat : "Czy dorosłym radnym rośnie konkurencja?"

[foto, video]

Sesja Świdnickiej Rady Młodzieżowej 5 grudnia 2011

W dniu 28.11.2011 odbyła się Sesja Świdnickiej Rady Młodzieżowej w sali Urzędu Stanu Cywilnego. Zebrani licznie przedstawiciele szkół gimnazjalnych i średnich wygłaszali swoje postulaty.

Tematem spotkania były prawa i obowiązki młodzieży. Pierwszą podjętą dyskusją na dzisiejszej radzie była instytucja Rzecznika Praw Dziecka. Przedstawiono zakres jego obowiązków, cel jego działalności.

Następne spotkanie rady zaplanowano na grudzień. Praca młodych ludzi nie polega jednak tylko na ulepszaniu świata szkolnego, ale także na pracy charytatywnej.

Nam pozostaje się tylko cieszyć, że nasza przyszłość należy do takich młodych, inteligentnych ludzi, którzy swoją postawą pokazują, że warto walczyć o swoje rację.

[...foto...] Aleksander Stefanienko kl. III E

Szkolenie Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej 5 grudnia 2011

W dniach od 18 do 20.11.2011r. odbyło się szkolenie Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej, w której brali udział Aleksander Stefanienko oraz Jakub Kochańczyk. Na warsztatach młodzi radni uczyli się kreatywnego myślenia, pracy zespołowej oraz umiejętności w porozumiewaniu się.

Szkoleniu towarzyszyły debaty z Wiesławem Kilianem Senatorem RP oraz Ireneuszem Pałacem zastępcą prezydenta Świdnicy, radni rozmawiali o problemach dotykających młodzież. W ostatnim dniu prowadzone były prace nad statutem.

[...foto...] Aleksander Stefanienko kl. III E

Sesje MRZŚ - Ekologia 26 października 2011

Dnia 26.10.2011 o godzinie 10:00 odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej. Tematem przewodnim sesji była Ekologia, młodzi radni dyskutowali na temat zbierania śmieci, segregacji oraz ogólnego stanu rzeczy w Świdnicy. Na sesji gościliśmy pana Piotra Bobera oraz prezesa Parlamentu Młodzieży Wrocławia. W drugiej części sesji radni poruszali sprawy wewnętrzne, organizacyjne oraz wystosowali prośbę do Prezydenta Świdnicy o patronat Rady Miejskiej nad MRZŚ. Spotkania MRZŚ odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 15:30 na ul. Franciszkańskiej.

Aleksander Stefanienko kl. III E

Sesje MRZŚ 28 kwietnia 2011

Dnia 28.03.2011r. odbyła się pierwsza tegoroczna sesja MRZŚ. Po raz pierwszy przewodniczył jej nowy prezes - Aleksander Stefanienko. Poruszono tematy oranizacyjne oraz powołano komisje problemowe. Swą obecnością uraczył nas prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek, przewodnicząca Rady Gminy Świdnica Joanna Gadzińska i Piotr Bober.

Dnia 28.04.2011r. odbyła się druga sesja MRZŚ. Na tej sesji młodzi radni wpadli na pomysł aby zorganizować imprezę charytatywną. Razem z Ligą Kobiet Polskich będziemy się starać, aby 29.05.2011 odbyła się impreza na rzecz Natalii Bober » niepełnosprawnej dziewczynki.

Aleksander Stefanienko kl. II E

Młodzi Radni na warsztatach 3 kwietnia 2011

Szkolenie z zakresu komunikacji, organizacji projektów społecznych oraz prawidłowych relacji z mediami » to propozycja, z której w ostatni weekend skorzystało 25 członków Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej.

W ciągu trzech dni, od 1 do 3 kwietnia, w Domu Wycieczkowym ŚOSiR młodzi radni mogli poznać i przećwiczyć techniki pracy w grupie, sprawnego i poprawnego formułowania komunikatów oraz dowiedzieć się, jak rozmawiać z dziennikarzami. Na warsztatach młodzi radni przygotowali dokładny plan swoich działań na najbliższy rok szkolny, oraz plan dotyczący młodzieżowych obchodów Dnia Dziecka.

Czy jest możliwa uczciwa polityka?
Kiedy i gdzie powstanie aquapark?
Kto odpowiada za dziurawą drogę do Strzegomia?

Te i wiele innych pytań zadawała młodzież 2. kwietnia podczas spotkania z prezydentem Świdnicy Wojciechem Murdzkiem i przewodniczącą Rady Miejskiej Joanną Gadzińską. Organizację szkolenia wsparło finansowo Miasto Świdnica.

Młodzieżowa Rada Ziemi Świdnickiej powstała prawie rok temu i skupia demokratycznie wybranych przedstawicieli świdnickich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Świdnickiego.

Tego typu warsztaty rozwijają umiejętności młodych radnych w komunikacji personalnej. Jest to wspaniała okazja na dzielenie się pomysłami, oraz powstawania nowych idei mogących poprawić standardy życia świdnickiej młodzieży.

Należy wspomnieć, że nad warsztatami czuwał Piotr Bober » "dobra dusza Młodzieżowej Rady Ziemii Świdnickiej" » za co serdecznie mu dziękujemy.

Aleksander Stefanienko kl. II E

Nowy prezes i szkolenia dla Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej 28 marca 2011

Podczas sesji Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej młodzi radni wybrali na miejsce Rafała Sikory (który zrezygnował z funkcji prezesa) - Aleksandra Stefanienko, ucznia III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Do prezydium dołączyła również Anita Gadzina z Zespołu Szkół Budowlano- Elektrycznych w Świdnicy.

W trakcie posiedzenia zastanawiano się nad planem działania na najbliższy rok oraz powołano komisje problemowe ds. organizacji obchodów 1 czerwca oraz stworzenia witryny internetowej MRZŚ.

Członków Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej czeka w najbliższym czasie szkolenie. Zajęcia poświecone będą tym razem organizacji prac rady oraz komunikacji społecznej. W sobotni wieczór z młodymi radnymi spotka się prezydent Wojciech Murdzek i przewodnicząca Joanna Gadzińska.


Młodzieżowa Rada Ziemi Świdnickiej 30 listopada 2010

Dnia 11 listopada 2010r. o godzinie 15.00 na hali Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świdnicy, odbyła się impreza charytatywna na rzecz Mai Tyczyno, którą zorganizowała Młodzieżowa Rada Ziemi Świdnickiej. Impreza miała na celu zebrać pieniądze i cały dochód przekazać na rehabilitację dziewczynki. Podczas imprezy odbył się mecz piłki nożnej (halowej), w której udział wzięli członkowie komitetów wyborczych ze Świdnicy oraz świdnicka młodzież. Po meczu miała miejsce licytacja przedmiotów przekazanych przez komitet, m.in. czepek Otylii Jędrzejczak z autografem oraz piłka Zagłębia Lubin.

Zorganizowana również była loteria fantowa oraz bufet. W najbliższych dniach odbędzie się także licytacja internetowa innych przedmiotów takich jak : obraz Bogumiły Murdzek, czapka motoświdnicy i inne. Cała impreza okazała się niemałym sukcesem. W jej organizacji uczestniczyli nasi uczniowie Stefanienko Aleksander i Szewczyk Michał.

[...foto...]

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej 12 października 2010

Samorządowe wybory przed nami, ale te do młodzieżowej rady już zakończone - delegaci ze szkół ze Świdnicy i z powiatu spotkali się we wrześniu na pierwszej sesji i wybrali swoje władze. Nie obyło się bez długich polemik.

Na pierwszej części posiedzenia obecni byli dorośli politycy: Prezydent Wojciech Murdzek Michał Ossowski przewodniczący "dorosłej" Rady Miejskiej w Świdnicy i Rady Powiatu Tadeusz Zawadzki.

Gdy samorządowcy opuścili salę narad, młodzież zabrała się za ustalanie składu prezydium i komisji rewizyjnej. Każdy kandydat musiał się zaprezentować, a następnie został wystawiony na ogień pytań koleżanek i kolegów. Były pytania o to, czy ktoś ma czas wolny, były też pytania natury technicznej (jak na przykład: "czym zajmuje się komisja rewizyjna?"), ale były też oskarżenia. Że ktoś się z kimś nie skontaktował, że kogoś nie było na spotkaniu w grupie młodych rajców. Pojawiło się nawet pytanie, czy jeden z kandydatów ma dziewczynę, ale szybko zostało cofnięte.

Po długich dyskusjach radni określili swoje typy w glosowaniu tajnym. W rezultacie prezesem Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej został Rafał Sikora, jego zastępcą Krzysztof Wilk, a pozostałymi członkami prezydium Aleksander Stefanienko, Michał Szewczyk i Agnieszka Zerka.

Szkolny Samorząd Uczniowski

Młodzi radni razem na warsztatach w Krzyżowej 12 października 2010

Na pierwszych wspólnych warsztatach, które odbyły się od 1 do 3 października 2010r. w Międzynarodowym Domu Spotkań w Krzyżowej młodzi rajcowie z Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej i Parlamentu Młodzieży Wrocławia uczyli się sztuki negocjacji, planowania, pracy w grupie i skutecznej komunikacji oraz wspólnie zdobywali nowe umiejętności, dyskutowali i bawili się. Oprócz tego uczestniczyli także w warsztatach na temat tolerancji i rasizmu oraz w uroczystej debacie oksfordzkiej. Honorowym gościem warsztatów i uczestnikiem debaty był wicestarosta świdnicki Ryszard Wawryniewicz.

Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej na temat pracy Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej ma możliwości porozmawiania o tym z Michałem Szewczykiem i Aleksandrem Stefanienko, są to przedstawiciele naszej szkoły, którzy znajdują się w prezydium Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej i z chęcią opowiedzą wam o radzie.

[...foto...]

Młodzieżowa Rada na sesji Parlamentu 7 czerwca 2010

Młodzieżowa Rada Ziemi Świdnickiej wzięła udział w majowej sesji Parlamentu Młodzieży Wrocławia. We wtorek 25 maja była wspólna dyskusja, pytania, pomysły i długie rozmowy po oficjalnych obradach.

Obecny na sesji prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz cieszył się, że młodzi wrocławianie i świdniczanie się zaprzyjaźniają. Natomiast Ryszard Wawryniewicz, wicestarosta świdnicki, który towarzyszył świdniczanom mówił: - Często o władzy myśli się jak o jakimś anonimowym tworze, o anonimowych ludziach. A władza to służba, od której wiele zależy. W ostatnich dniach widzimy, jak bardzo zależy od niej również nasze bezpieczeństwo. Myślę, że wasze obecne zaangażowanie w życie naszych miast zaprocentuje w przyszłości.

Na sesji przeprowadzono m. in. wybory nowego sekretarza parlamentu. Młodzi wrocławianie zastanawiali się również, jak mogą się włączyć w przygotowanie i przeprowadzenie EURO 2012 we Wrocławiu. Świdniczanie od razu zgłosili chęć pomocy, podając konkretne pomysły m. in. rekrutację wolontariuszy ze znajomością języków obcych, którzy mogliby pracować w punktach informacyjnych, czy też zbiórki plastikowych zakrętek z przeznaczeniem na cele charytatywne.

Wtorkowy wyjazd młodych do Wrocławia umożliwiło Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

Wybory do Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej miały miejsce w marcu 2010 r. Radę tworzą przedstawiciele świdnickich gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu. Pierwsza sesja zaplanowana jest na wrzesień.


MŁODZIEŻOWA RADA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 11 maja 2010

W dniach 9-11 kwietnia w budynku Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się szkolenie zorganizowane przez Parlament Młodzieży Wrocławia, mające na celu przybliżenia nam zasad funkcjonowania Parlamentu Młodzieży Wrocławia. W szkoleniu brali udział m.in. Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek i Wicestarosta Ryszard Wawryniewicz. Podczas szkolenia uczniowie świdnickich szkół podjęli decyzję utworzenia Młodzieżowej Rady Ziemi Świdnickiej. Naszą szkołę reprezentowali: Michał Szewczyk oraz Aleksander Stefanienko, zostali oni także wybrani do czuwania nad powstającą organizacją i będą zasiadali w prezydium rady młodzieży.

[...foto...]

Młodzieżowa Rada Ziemi Świdnickiej 12 kwietnia 2010

31 marca spotkali się z samorządowcami i przedstawicielami mediów Młodzi mieszkańcy Świdnicy i powiatu świdnickiego odpowiedzieli na apel młodych ludzi z Parlamentu Młodzieży Wrocławia. A ci zachęcili delegatów świdnickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu do działania na rzecz utworzenia młodzieżowej rady. Spotkanie odbyło się w zabytkowej Sali Rajców w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.

Na spotkanie przybyli Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek i Wicestarosta Ryszard Wawryniewicz. W spotkaniu wzięli również udział organizatorzy szkolenia, przedstawiciele Parlamentu Młodzieży Wrocławia oraz najważniejsi goście - przedstawiciele młodzieży świdnickiej. Licealistów reprezentował Michał Szewczyk z III LO w Świdnicy.

Wkrótce wyznaczone zostanie spotkanie inicjujące Młodzieżową Radę Ziemi Świdnickiej. W szkołach kończą się wybory delegatów. Z każdej wyłonionych zostanie po dwóch przedstawicieli, którzy będą reprezentować społeczność uczniowską.

Spotkanie będzie miało miejsce w hotelu przy OSIR, zaproszonych zostało 40 osób. Wrocławscy parlamentarzyści planują spotykać się z naszymi przedstawicielami przynajmniej raz do roku.